Психологічні аспекти індивідуалізації навчання

Психологические материалы » Психологічні аспекти індивідуалізації навчання

Модернізація національної освіти України, перебудова середньої та вищої школи, спрямовані на забезпечення кожній молодій людині можливостей для всебічного розвитку, підвищення загальнокультурного і професійного рівня самоосвіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, вимагають суттєвого піднесення якості навчання молоді, підготовки її до самостійного професійного життя. Підготовка сучасної високоосвіченої і конкурентноздатної людини, здатної до творчості, є одним із першочергових державних завдань.

монтаж сайдинга найти статьи на сайте

У сучасній дидактиці для розкриття змісту індивідуальної форми навчання вживаються поняття «індивідуалізація навчання», «індивідуалізоване навчання», «індивідуальний підхід» та інші. У педагогічній енциклопедії поняття «індивідуалізація навчання» визначається як «організація навчального процесу, коли вибір засобів, заходів, темпу навчання ураховує індивідуальні особливості у навчанні».

Кожна людина будує свою особистість сама в процесі активної діяльності та спілкування з іншими людьми. Для студента основним видом діяльності є навчання, яке є одним із важливих чинників становлення студента як особистості. Але кожен студент є неповторною єдністю фізіологічних і психологічних якостей. Щодо розгляду поняття індивідуальності, то існує два підходи трактування його сутності.

Індивідуалізація навчання – розглядається також як суто дидактичний принцип, що зумовлює необхідність в процесі навчання бачити кожного студента. Індивідуалізація процесу навчання у вищій школі розглядається як організація навчальної діяльності під час якої враховуються індивідуальні відмінності студентів, рівень розвитку їх здібностей до навчання.Подібно до суті індивідуалізації процесу навчання визначається і сутність поняття індивідуальний підхід.

Навчальний процес у вищій школі повинен організовуватися з урахуванням таких якостей, що дасть можливість забезпечити високий рівень пізнавальної активності студентів, досягти намічених результатів у навчанні. Педагог має створити оптимальні умови для розкриття можливостей особистості студента, зокрема шляхом довірливих стосунків між самими студентами та викладачем, що мобілізує їх творчий потенціал, формує впевненість у своїх силах і, таким чином, зумовить процес інтенсивного засвоєння матеріалу, викличе стійкий інтерес до вивчення навчальної дисципліни.


Метод обобщения независимых характеристик
Этот метод заключается в собирании сведений о психологии интересующего лица со слов знающих его людей, из письменных показаний, характеристик с места работы или учебы и обобщении полученной информации с целью выделения устойчиво повторяющихся в сообщениях разных людей указаний на одни и те же свойства интересующего лица. Те психологичес ...

Задачи дальнейшего исследования
Учитывая эти данные, можно сделать процесс самореализации студентов факультета ГиМУ эффективнее путём прогнозирования и предупреждения появление определённых, в первую очередь внутренних, трудностей. Этого можно добиться с помощью бесед со специалистами, проведения тренингов по развитию навыков эффективного общения, планирования собстве ...

Активация (Возбуждение)
Важнейшей задачей тренера является ответ на вопрос: как эмоционально настроить, возбудить спортсмена или команду перед соревнованием? И действительно, многие дискуссии, посвященные мотивации, касаются того, как мобилизовать спортсмена, чтобы он показал свой оптимальный результат. Обычно задача заключается в том, чтобы создать условия, к ...