Мотивація

Як і все в людській психиці, мотив не має окремого ізольованого існування. Якщо розпочати розгляд проблеми з психологічної структури діяльності суб`єкта, основні компоненти якої занесені у схему, то положення в ній мотиву сприймається, з одного боку, як спонукання, а з другого, як відображення в свідомості людини об'єктивних рушійних сил поведінки.

санобработка тольятти - все подробности у нас на сайте

Для того, щоб розібратися в специфіці людської поведінки, необхідно розглянути відношення між власне діяльністю і діями, що реалізують її та відповідають свідомій меті. Вказані відношення між діяльністю і дією, між мотивами і метою знаходять своє вираження в психиці людини і відтворюються у внутрішній будові її свідомості. За словами О.М.Леонтьєва, зміна мотиву змінює не значення мети та дії, а їхній смисл для людини. Це означає, що найбільш важливі колізії особистості розгортаються в площині відношень між мотивами, а не обмежуються окремо взятою діяльністю.

Саме в цій його смислотворчій функції, дуже тісно пов’язаний із свідомістю мотив виступає як смислове утворення. Смислоутворення здійснює суб’єкт через посередництво власних мотивів, а точніше “усією ієрархічною структурою спрямованості особистості, яка по-своєму співвідноситься як “всередині себе” (зв’язки: потреба - мотив - мета - задача - результат - і таке інше), так і з різними зовнішніми явищами й факторами, умовами й обставинами життя та діяльності людини” (2).

Розуміння психічного як процесу відображення дозволяє вважати, що в будь-якому психічному акті людина відтворює світ в образі. Образ світу будується людиною в реальному житті, бутті, в усьому складному сплетінні діяльностей суб’єкта. Образ світу людини є універсальною формою організації його знань, формою, що визначає можливості пізнання й керує поведінкою. Тому в такому розумінні особистісний смисл об’єктів та явищ діяльності виступає як “складова образів сприйняття і уявлень відповідних об’єктів та явищ, що відображає їх життєвий смисл для суб’єкта і презентує його суб’єкту шляхом емоційного забарвлення образів та їх трансформацій” (6).

Мотив виступає тим самим як “джерело смислу об’єектів і явищ, значущих у контексті діяльності, яка розгортається” (6). Смислоутворюючі мотиви являють собою відносно стабільні смислові утворення, що характеризують структуру особистості. Особистісний смисл, який входить у внутрішній рух свідомості особистості, виявляє себе в плані зіставлення мотивів і дій, а точніше - різних мотивів однієї і тої ж діяльності, що виражає смислове ставлення особистості.


Биологические факторы употребления психоактивных веществ
Употребление психоактивных веществ (ПАВ) постоянно растет, и уже превратилось из феномена в эпидемию. Большинство подростков прибегают к употреблению многих ПАВ. От 70 до 98% подростков, поступающих на лечение, являются полинаркоманами. В поведении с употреблением ПАВ можно выделить инициацию, злоупотребление и развитие зависимости. На ...

Статистические расчеты
Решение выдвинутых задач в начале эксперимента было направлено на проверку сделанных нами предположений о возможной взаимосвязи между результатами по методике типов личности в профессиональной сфере Дж.Холланда, методике типов темперамента Г.Айзенка и по методике типов акцентуаций характера у подростков. Для того, чтобы установить взаи ...

Вредные привычки и современные девушки
Женщина и алкоголь – понятия несовместимые. Вы спросите почему? Потому что водка – самый страшный враг семьи, любви и счастья. Пьющая женщина? Это страшно. Она более несдержанна, развязна, чем мужчина, более агрессивна, цинична, распущена. Еще совсем недавно, несколько десятилетий назад, женский алкоголизм представлялся как довольно ре ...